viaTOLL [Polska]
System oparty na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Składa się z dwóch elementów: urządzenia pokładowego viaBOX oraz anten rozmieszczonych przy płatnych drogach.
Płatności są naliczane metodą pre-paid (przedpłata) oraz post-paid – przez urządzenie pokładowe do elektronicznego poboru myta

Toll Collect [Niemcy]
Oparty jest na technologii satelitarnej. Obowiązuje pojazdy o masie od 12 ton. Obejmuje autostrady oraz wybrane drogi krajowe. Wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu.
Płatności są naliczane metodą pre-paid (przedpłata) oraz post-paid – przez urządzenie pokładowe do elektronicznego poboru myta. Rozliczenia i fakturowanie opłat w obu systemach są możliwe za pośrednictwem DKV.

HU-GO [Węgry]
Obowiązuje pojazdy o masie od 3,5 tony. Obejmuje autostrady, drogi ekspresowe oraz główne drogi. Wysokość opłat zależna od przejechanych kilometrów, kategorii oraz klasy Euro pojazdu. Płatności naliczane są metodą pre-paid (przedpłata). Rozliczenia i fakturowanie opłat są możliwe za pośrednictwem kart paliwowych

GO [Austria]
Kluczowym jego elementem jest urządzenie pokładowe GO Box.
System GO oparty jest na technologii mikrofali. Obowiązuje pojazdy o masie od 3,5 tony. Obejmuje autostrady oraz drogi szybkiego ruchu. Wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu.
Płatności są naliczane metodą pre-paid (przedpłata) oraz post-paid – przez urządzenie pokładowe do elektronicznego poboru myta. Rozliczenia i fakturowanie opłat w obu systemach są możliwe za pośrednictwem DKV.

Myto CZ [Czechy]
Kluczowym jego elementem jest urządzenie pokładowe Premid.
System Myto CZ oparty jest na technologii mikrofali. Obowiązuje pojazdy o masie od 3,5 tony. Obejmuje autostrady oraz wybrane drogi krajowe. Wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu.
Płatności są naliczane metodą pre-paid (przedpłata) oraz post-paid – przez urządzenie pokładowe do elektronicznego poboru myta. Rozliczenia i fakturowanie opłat w obu systemach są możliwe za pośrednictwem DKV.

Myto SK [Słowacja]
System Myto oparty jest na technologii mikrofali. Obowiązuje pojazdy o masie od 3,5 tony. Obejmuje autostrady oraz wybrane drogi krajowe. Wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów oraz klasy Euro pojazdu.
Płatności są naliczane metodą pre-paid (przedpłata) oraz post-paid – przez urządzenie pokładowe do elektronicznego poboru myta. Rozliczenia i fakturowanie opłat w obu systemach są możliwe za pośrednictwem DKV.

Telepass [Włochy]
Płatności za autostrady mogą być rozliczane przy pomocy urządzenia pokładowego Telepass, karty ViaCard oraz gotówki.
System Telepass obowiązuje wszystkie pojazdy poruszające się po włoskich autostradach. Wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów.
Płatności są naliczane metodą post-paid – przez urządzenie pokładowe do elektronicznego poboru myta Telepass. Rozliczenia i fakturowanie opłat w obu systemach są możliwe za pośrednictwem DKV.

TIS-PL [Francja]
Opłaty można rozliczać przy pomocy urządzenia pokładowego DKV Box, akceptowanego również w Hiszpanii.
System TIS-PL oparty jest na technologii mikrofali. Obowiązuje pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. Obejmuje francuskie autostrady. Wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu.
Płatności są naliczane metodą post-paid – przez urządzenie pokładowe do elektronicznego poboru myta. Rozliczenia i fakturowanie opłat w obu systemach są możliwe za pośrednictwem DKV.

Via T [Hiszpania]
Opłaty można rozliczać przy pomocy urządzenia pokładowego DKV Box, akceptowanego również we Francji.
Obowiązuje wszystkie pojazdy, które poruszają się po hiszpańskich autostradach. Wysokość opłat zależna jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdu.
Płatności są naliczane metodą post-paid – przez urządzenie pokładowe do elektronicznego poboru myta. Rozliczenia i fakturowanie opłat w obu systemach są możliwe za pośrednictwem DKV.

podatek LSVA [Szwajcaria]
Wszystkie pojazdy ciężarowe i naczepy o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t objęte są w Szwajcarii obowiązkiem podatku drogowego.
Wysokość podatku zależy od ciężaru pojazdu, klasy Euro oraz liczby przejechanych kilometrów. Przed wjazdem do Szwajcarii należy zarejestrować dane pojazdu w punkcie celnym. W specjalnym formularzu należy wpisać stan licznika przed i po wjeździe do Szwajcarii. Na tej podstawie kalkulowana jest wysokość opłaty.
Rozliczenia i fakturowanie podatku drogowego w Szwajcarii są możliwe za pośrednictwem DKV.

BelTOLL [Białoruś]
Wszystkie pojazdy ciężarowe i samochody osobowe do 3,5T (opcjonalnie).
Opłata będzie dokonywana w rublach białoruskich, na podstawie taryfy w euro według oficjalnego kursu Narodowego Banku Białorusi na dzień płatności.

Toll2GO (Toll Collect) [Niemcy/Austria]
Zintegrowany system opłat e-myta obowiązujący na terenie Niemiec i Austrii. Toll2GO korzysta z jednego wspólnego urządzenia On-Board Unit. Rozliczenie z tytułu wykupionego myta odbywa się osobno za pośrednictwem dwóch operatorów systemów w dotychczas praktykowany sposób.

Eurowinieta [Kraje Beneluksu, Dania i Szwecja]
Eurowinieta wymagana jest dla każdego pojazdu o masie powyżej 12 t, który korzysta z autostrad w Belgii, Holandii, Luksemburgu, Danii i Szwecji.
Klienci DKV mogą wykupić Eurowinietę przy użyciu karty paliwowej DKV. Dzięki temu opłaty te rozliczane będą w fakturze z 21-dniowym terminem płatności.