Prawo o ruchu drogowym to nic innego jak ustawa regulująca przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Znajdziecie w niej kilkanaście rozporządzeń ministra infrastruktury, precyzujących rozmaite aspekty stosowania wcześniej wspomnianej ustawy, m.in.:
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;
Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Seria rozporządzeń określających zasady przyznawania i odbierania uprawnień do prowadzenia pojazdów;
Rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego i zasad karania za naruszenia prawa o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym dostępne jest poniżej w formacie PDF:


Pobierz Prawo o ruchu drogowym.