Wraz z Kancelarią Radcowską Legate prezentujemy artykuły, które przybliżą Wam kwestie prawne w zawodzie kierowcy. Jak bronić się przed odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną pracodawcy? Czy diety to także część wynagrodzenia? Na te i inne pytania uzyskasz odpowiedzi z poniższych materiałów:

1) Jednym z podstawowych atutów zatrudnienia na umowę o pracę jest ograniczenie odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – zwłaszcza w odniesieniu do szkody na mieniu, które nie zostało powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. Jest to szczególnie istotne w przypadku kierowców, którym pracodawca powierza wartościowe pojazdy ciężarowe wraz z drogocennym ładunkiem. Kierowca wykonuje przy tym swą pracę w warunkach trudnych – w długotrwałych podróżach, w trakcie których istnieje zawsze ryzyko wystąpienia rozmaitych wydarzeń losowych.
Czytaj dalej: Odpowiedzialność kierowcy za szkodę wyrządzoną pracodawcy.2) Kierowcy wykonujący zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej – czy to jako przedsiębiorcy, czy też jako zleceniobiorcy nie będący przedsiębiorcami, nie są chronieni przepisami Kodeksu pracy ograniczającymi odpowiedzialność za szkodę. Nie istnieje tu bowiem stosunek pracy i w miejsce rozwiązań przewidzianych w Kodeksie pracy stosuje się zasady przyjęte w Kodeksie cywilnym oraz w umowie cywilnoprawnej zawartej przez kierowcę z jego zleceniodawcą.
Czytaj dalej: Odpowiedzialność kierowcy za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy.3) Pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do kodeksu pracy w 2004 r. głównie ze względu na przystąpienie Polski do Wspólnot Europejskich. Nie mniej jednak wraz ze zmianą systemu politycznego i wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej zmieniły się także relacje miedzy pracodawcą a pracownikiem. W wielu przypadkach konieczność regularnego uzyskiwania zysku przez pracodawców powodowała rosnące wymagania dla pracowników. Częstokroć metody stosowane przez pracodawców, których celem było podniesienie wydajności pracowników, polegały de facto na psychicznym ich zastraszaniu poprzez wykorzystanie uzależnienia ekonomicznego. Mając na uwadze powyższe, należy jednak pamiętać, że mobbing jest zjawiskiem, które występować może także w relacji poziomej tzn. między współpracownikami, a nie tylko w relacji pionowej między przełożonym a podwładnym.
Czytaj dalej: Mobbing w pracy kierowcy – najważniejsze informacje.4) Kierowca może rozważyć 3 formy wykonywania zawodu:
A. w oparciu o umowę o pracę,
B. w oparciu o umowę zlecenia,
C. w oparciu o prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.

Czytaj dalej: Formy zatrudnienia kierowcy – zalety i wady.

Materiały przygotowała: Kancelaria Radcowska Legate