Dopuszczalna masa całkowita pojazdu DMC zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zmianami), nie może przekraczać następujących wartości:

1) pojazd składowy lub zespół pojazdów:
– przyczepa dwuosiowa – 18 t,
– przyczepa trzyosiowa – 24 t,

2) zespół pojazdów mających pięć lub sześć osi:
– dwuosiowy pojazd samochodowy i trzyosiowa przyczepa – 40 t,
– trzyosiowy pojazd samochodowy i dwuosiowa przyczepa – 40 t,

3) pojazd członowy mający pięć lub sześć osi:
– dwuosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa – 40 t,
– trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa – 40 t,
– trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym – 44 t,

4) zespół pojazdów mających cztery osie, składający się z dwuosiowej przyczepy – 36 t,

5) pojazd członowy mający cztery osie, składający się z dwuosiowego ciągnika siodłowego i dwuosiowej naczepy, jeżeli odległość pomiędzy osiami naczepy:
– wynosi co najmniej 1,3 m, ale nie więcej niż 1,8 m – 36 t,
– jest większa niż 1,8 m – 36 t + 2 t tolerancji, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne,

6) dwuosiowy pojazd samochodowy – 18 t,

7) trzyosiowy pojazd samochodowy – 25 t albo 26 t, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t,

8) czteroosiowy pojazd samochodowy z dwoma osiami kierowanymi – 32 t, jeżeli os napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w 5c, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 t.